Het internationale mannenblad prikkelt en daagt uit, informeert en onthult. Met sprankelende fotoreportages, interviews en artikelen. Playboy is nu zelfs nog chiquer en exclusiever! Dat ziet u direct, want in elk nummer is meer te lezen en (nog) meer te zien.


Prijs losse verkoop:
Prijs proefabonnement:    
Uw voordeel:

Playboy cadeau geven?
Ik wil het volgende proefabonnement:

Mijn gegevens zijn:

Geslacht
M V
Voorletters Tussenv. Achternaam
Postcode Huisnr. Toevoeging
Email
Ik betaal het abonnementsgeld met de accept-        girokaart die mij wordt toegezonden.
Ik machtig Sanoma Uitgevers om het abonne-        mentsgeld automatisch van mijn rekening af te
       schrijven.
Rekeningnummer
   

- Het abonnement van 3 nummers stopt automatisch.
- Het abonnement van 6 loopt tot wederopzegging.
- Het abonnement van 13 loopt tot wederopzegging.